Tiếng Việt  English


QUẢNG CÁO
So ke hoach Binh Dinh
Ngã Ba Đồng Lộc
Ngan hang Ha Tinh
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Đơn vị VNĐ  
 
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2010 - DPI HÀ TĨNH

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2010
Tin đăng ngày: 18/3/2008

Trong những năm qua, việc hình thành các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là một trong những nhân tố quan trọng nhằm khai thác tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực để nhanh chóng đưa Hà Tĩnh thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, từng bước vươn lên giàu mạnh.

Tỉnh Hà Tĩnh cam kết luôn làm hết sức mình để hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư bằng việc bảo đảm tốt hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp, bằng các chính sách ưu đãi hấp dẫn, với thủ tục cấp phép đầu tư đơn giản, nhanh chóng theo quy trình "một cửa, tại chỗ'' và sẽ thường xuyên quan tâm phát hiện, xử lý hịp thời mọi khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án'.

Hiện nay, trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao (năm 2003 là 48,21%) so với các ngành và lĩnh vực khác. Để giải quyết đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tích cực cho phát triển sản xuất, dịch vụ, tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động, đồng thời nhằm thúc đẩy quá trình  chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nông thôn việc hình thành được một cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, trước hết là công nghiệp chế biến nông, lâm thuỷ sản quy mô vừa và nhỏ, công nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng giữ vai trò hết sức quan trọng.

Nghị quyết số 06-NQ/TƯ của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khoá 15) về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho việc xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp, đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp để từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Trong đó, nhấn mạnh việc hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp - đây chính là định hướng quan trọng nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng  tỷ trọng công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ.

Báo cáo điều chỉnh phát triển các khu công nghiệp giai đoạn 2005 - 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khẳng định quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển công nghiệp của Tỉnh đến năm 2010 cần chú trọng việc hình thành các khu công nghiệp tập trung, các cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhằm đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng công nghiệp, phát triển công nghiệp theo quy hoạch, tiết kiệm đất đai và kinh phí đầu tư hạ tầng, hạn chế ô nhiễm. Vấn đề này hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 39-NQ/TƯ ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Duyên Hải Trung bộ đến năm 2010. Trên tinh thần đó, Tỉnh định hướng hình thành và phát triển 4 khu công nghiệp như sau:

- Khu công nghiệp cảng biển Vũng Áng (huyện Kỳ Anh) với quy mô diện tích phát triển đến năm 2020 là 3.825 ha, bao gồm cả khu cảng, khu công nghiệp và khu dân dụng; các ngành công nghiệp được ưu tiên phát triển là luyện cán thép, đóng và sửa chữa tàu thuyền, vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo, công nghiệp địa phương;

- Khu công nghiệp Gia Lách (huyện Nghi Xuân) với quy mô 300 ha; các ngành công nghiệp được ưu tiên phát triển là dệt may, giày da, điện - điện tử, chế biến lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng;

- Khu công nghiệp thị xã Hồng Lĩnh, Hạ Vàng với diện tích 250 ha, ưu tiên phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản.

- Khu công nghiệp thị xã Hà Tĩnh (thị xã Hà Tĩnh) gắn với khai thác mỏ sắt Thạch Khê và quy hoạch phát triển, nâng cấp thị xã Hà Tĩnh lên thành phố.

Việc lựa chọn và bố trí quy hoạch các khu công nghiệp nói trên đều thuộc các địa bàn có điều kiện thuận lợi trong việc khai thác các lợi thế của vùng và của địa phương; phát huy hiệu quả toàn diện, tổng hợp và liên kết giữa vùng biển, đường bộ, trung du, miền núi... kế hoạch công nghiệp - cảng biển Vũng Áng gắna với Khu liên hợp huyện cán thép, khu cảng, đóng tàu, dịch vụ và khu kinh tế - đô thị phía Nam của Tỉnh; khu công nghiệp Gia Lách gắn với khu đô thị mới Xuân An; khu công nghiệp thị xã Hà Tính gắn với khai thác mỏ sắt Thạch Khê và quy hoạch phát triển thị xã Hà Tĩnh.

Ngoài ra, Tỉnh cũng triển khai quy hoạch một số cụm công nghiệp có diện tích khoảng 70 ha/cụm với mục tiêu gắn phát triển đô thị các huyện với việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn, giải quyết việc làm và phát triển nông nghiệp chế biến nông, lâm thuỷ sản, phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại chỗ và tiêu thụ nông lâm, thuỷ sản.

Việc xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I trong khu công nghiệp Vũng Áng I đã cơ bản hoàn thành. Công ty phát triển  hạ tầng đã tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng và phối hợp với các đơn vị tư vấn để tiến hành khảo sát, thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II của khu công nghiệp Vũng Áng I. Bên cạnh đó, cảng Vũng Áng đã tiếp nhận được tàu bách hoá 3 vạn tấn, tàu chuyên dùng đến 4,5 vạn tấn và sắp tới sẽ khởi công xây dựng bến cảng số 2 để tàu đến 5 vạn tấn có thể cập cảng. Khu công nghiệp Vũng Áng I đã có Nhà máy chế biến Dứa xuất khẩu đang hoạt động. Nhà máy chế biến thuỷ sản hoàn thành giai đoạn xây dựng, sắp đi vào hoạt động và 8 dự án khác đang thực hiện thủ tục thuê đất và cấp giấy phép đầu tư.

Báo cáo tiền khả thi Dự án khu liên hợp luyện cán thép Vũng Áng với công suất 4,5 triệu tấn/năm do Công ty tư vấn Acerlor (Cộng hoà Pháp) lập đã được các bộ, ngành liên quan và Tổng công ty Thép Việt Nam thông qua lần cuối. Khu liên hợp này dự kiến sẽ được xây dựng trên diện tích trên 1000 ha với tổng mức đầu tư khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ. Gắn với khu liên hợp luyện cán thép, cảng Vũng Áng, việc quy hoạch Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Nam Hà Tĩnh cũng đang được tỉnh xúc tiến tích cực.

Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê làm nguyên liệu phục vụ cho khu liên hợp luyện cán thép cũng đã được Viện các vấn đề quản lý (thuộc Viện hàn lâm khoa học Liên bang Nga) hoàn thành báo cáo tiền khả thi (báo cáo cuối cùng). Báo cáo khẳng định tính khả thi cao của dự án. Với công suất khai thác 5 triệu tấn quặng năm, khu liên hợp khai thác mỏ - tuyển quặng chiếm diện tích khoảng 1.800 ha, cần lượng vốn đầu tư khoảng 350 triệu đôla Mỹ và sử dụng lao động trực tiếp khoảng 2.400 người và hàng vạn lao động phổ thông khác. Tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực chỉ đạo triển khai công tác khảo sát, quy hoạch xây dựng mạng lưới giao thông đến vùng mỏ, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, quy hoạch khu tái định cư và xây dựng phương án di dân...

Các dự án thuỷ điện Hương Sơn, Hương Khê đã khởi công xây dựng, dự án cấp nước ở Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân được khảo sát tiếp để xây dựng với trữ lượng gần 200 triệu m3 nước để phục vụ cho phát triển công nghiệp.

Hiện tại, đóng góp của các doanh nghiệp khu công nghiệp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện tại chưa lớn. Tuy nhiên, việc hình thành các khu công nghiệp ở HàTĩnh tiến hành từng bước, thận trọng, tính đến quy hoạch tổng thể và chiến lược phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát và xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường, giúp di dời dần các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, đô thị, tạo một cơ sở mới, cách nhìn mới để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển toàn diện.

Trong thời gian tới đây, khu công nghiệp Vũng Áng I sẽ là trọng tâm thu hút đầu tư với các chính sách ưu đãi cụ thể mà Tỉnh đã ban hành, như được miễn tiền thuê đất thêm 10 năm và giảm 50% cho 5 năm tiếp theo; đối với dự án đầu tư trong nước giá thuê đất bằng 0,5% giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định, đối với dự án đầu tư nước ngoài giá thuê đất từ 0,01 đến 0,1 USD/m2/năm; đối với đất đã có hạ tầng trong khu công nghiệp thì giá cho thuê là 0,3 USD/m2/năm cho việc nộp tiền hằng năm và 0,2 USD/m2/năm nếu nhà đầu tư nộp tiền thuê đất một lần; ngoài ra, về thuế thu nhập doanh nghiệp, ngoài các ưu đãi được hưởng theo quy định của Chính phủ, doanh nghiệp được miễn thêm 4 năm và giảm 50% cho 4 năm tiếp theo; doanh nghiệp được giảm 50% chi phí quảng cáo trên Đài phát thanh và truyền hình và Báo Hà Tĩnh; những dự án sử dụng thường xuyên từ 50 lao động trở lên được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo, nhưng không quá 1 triệu đồng/người.

Đồng thời, tỉnh Hà Tĩnh cam kết luôn làm hết sức mình để hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư bằng việc bảo đảm tốt hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài kế hoạch công nghiệp, thủ tục cấp phép đầu tư đơn giản, nhanh chóng theo quy trình "một cửa, tại chỗ" và sẽ thường xuyên quan tâm phát hiện, xử lý kịp thời mọi khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Năm 2005 - năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, nhiệm vụ đặt ra là tốc độ tăng trưởng GDP phải đạt trên 10%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 27%, thu ngân sách nội địa 350 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 3 vạn lao động và kim ngạch xuất khẩu đạt 45 triệu USD. Trước mắt, Tỉnh sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn I khu công nghiệp Vũng Áng I, chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng và một số điều kiện khác cho triển khai dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, dự án Khu luyện kim tại Vũng Áng; lập kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thoả thuận với các nhà đầu tư xây dựng kế hoạch công nghiệp Gia Lách, làm thủ tục cấp phép cho các nhà đầu tư đã đăng ký.

  • Nguồn: TTKCN

Các tin Tin tức - Sự kiện khác:

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử (12/3/2016)
Hà Tĩnh dồn sức hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2015 (29/9/2015)
Dự án SRDP đóng góp tích cực vào quá trình phát triển KT- XH Hà Tĩnh (23/9/2015)
Hà Tĩnh sẽ tạo thuận lợi nhất để Công ty Remondis đầu tư vào địa bàn (9/7/2015)
Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại CHLB Đức thành công tốt đẹp (8/7/2015)
Lãnh đạo Hà Tĩnh làm việc với Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức (7/7/2015)
Mở hướng hợp tác đào tạo, sử dụng lao động Hà Tĩnh tại CHLB Đức (7/7/2015)
Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu hoạt động xúc tiến đầu tư tại Đức (7/7/2015)
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia (11/5/2015)
Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự tham dự diễn đàn GMS tại Trung Quốc (11/6/2015)
Tra cứu doanh nghiệp
Danh bạ website Hà Tĩnh
Văn bản pháp quy
LIÊN KẾT
Sàn TMĐT Hà Tĩnh
Hệ thống I-OFFICE
CÔNG BÁO HÀ TĨNH
He thong van ban
Ban quản lý KKT tỉnh hà tĩnh
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 1607
Tất cả: 5599277
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 14 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.882.231 - Fax: 0393.856.750 - Email: sokehoach@hatinh.gov.vn