CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

Khung hướng dẫn Xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và Đầu tư phát triển năm 2017

23/06/2016 - Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2608/UBND-TH ngày 14/6/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân...

13/06/2016 - Hà Tĩnh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Có thể thấy đâu đó trong kí ức của bè bạn, Hà Tĩnh là một mảnh đất cằn cỗi, đầy nắng và gió, nơi mà đất chưa...

14/06/2016 - Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2020

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020, kèm theo Chương trình số 146/CTr-UBND ngày 03 tháng 6...

Bản quyền © 2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by