Khung hướng dẫn Xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và Đầu tư phát triển năm 2017

23/06/2016 - Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2608/UBND-TH ngày 14/6/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm...

13/06/2016 - Hà Tĩnh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Có thể thấy đâu đó trong kí ức của bè bạn, Hà Tĩnh là một mảnh đất cằn cỗi, đầy nắng và gió, nơi mà đất chưa...

23/06/2016 - Khung hướng dẫn Xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và Đầu tư phát triển năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2608/UBND-TH ngày 14/6/2016...

14/06/2016 - Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2020

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020, kèm theo Chương trình số 146/CTr-UBND ngày 03 tháng 6...

07/06/2016 - Tập đoàn FLC khảo sát đầu tư tại Hà Tĩnh

Sáng nay (31/5), Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn FLC Trần Kiều Dung đã có chuyến khảo sát một số địa điểm...

07/06/2016 - Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco

Văn bản mới

STT Số/ký hiệu Tiêu đề Ngày ban hành
1 118/2015/NÐ-CP Nghị định 118 hướng dẫn Luật đầu tư 2014 12-11-2015
2 67/2014/QH13 Luật Đầu tư 26-11-2014
3 146/CTr-UBND Chương trình Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2016 03-06-2016
Bản quyền © 2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh