Tiếng Việt  English


QUẢNG CÁO
So ke hoach Binh Dinh
Ngã Ba Đồng Lộc
Ngan hang Ha Tinh
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Đơn vị VNĐ  
 
TÌNH HÌNH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI HÀ TĨNH - DPI HÀ TĨNH

TÌNH HÌNH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI HÀ TĨNH
Tin đăng ngày: 1/4/2008

I- Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):
    Hiện tại Hà tĩnh đã có 7 Doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư và đang triển khai dự án hoặc đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trong đó có 2 doanh nghiệp do tỉnh quản lý, 3 doanh nghiệp do BQL KKT Vũng áng quản lý, 2 doanh nghiệp do BKH quản lý. ở đây xin báo cáo 2 doanh nghiệp do tỉnh quản lý:

 1. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài HIKOSEN - HATINH

 - Giấy phép số: 2588/GP-HTh  ngày 29/11/2002.
 - Vốn pháp định: 100.000 USD (100% vốn nước ngoài)
 - Mục tiêu:  Sản xuất Sản phẩm hàng may mặc xuất khẩu trên 80%; và xuất khẩu thêm một số nông, lâm, thuỷ, hải sản đã qua chế biến.
 - Hiệu quả: Hàng năm xuất khẩu 130.000 tạp dề/năm. Tình hình sản xuất, kinh doanh: Việc hàng hoá sản xuất của doanh nghiệp phụ thuộc vào đơn đặt hàng, kế hoạch năm 2007 có cao hơn năm trước (2,0 tỉ so với 1,5 tỉ). Lao động sử dụng thường xuyên 20 người còn khoảng 40 người làm cho các tổ hợp; lương trung bình là 900.000 đến 1 triệu đồng/tháng.
 - Các khó khăn vướng mắc: Do các mặt hàng của doanh nghiệp bị cạnh tranh bởi hàng của Trung Quốc tràn sang Nhật nên khó tăng khối lượng sản xuất. Hiện nay việc xây dựng kéo dài và chưa hoàn thành vì thiếu vốn, chưa sắp xếp được nơi ăn chốn ở cho nhân viên.
- Địa bàn đầu tư: Thị xã Hà Tĩnh, với diện tích 3.000m2
 - Nộp ngân sách: Chưa (theo ưu đãi đầu tư)

2. Xí nghiệp chế biến Hoàng niên Việt – Trung. (Tỉnh cấp giấy phép theo phân cấp của QĐ số 233/1998/QĐ-TTg).
 - Giấy phép số: 891/GP-HTh ngày 24/5/2004.
- Vốn pháp định: 45.000 USD (100% vốn nước ngoài)  
 - Mục tiêu: Sản xuất bột Hoàng đằng để xuất khẩu.
 - Khó khăn vướng mắc: Chưa có giấy phép để khai thác, thu mua nguyên liệu trên rừng cho nên việc thu mua gặp khó khăn. Việc thu mua ở các tỉnh lân cận lại càng khó khăn hơn nên thiếu nguyên liệu trầm trọng cho sản xuất
 - Khó khăn vướng mắc: Chưa có giấy phép để khai thác, thu mua nguyên liệu trên rừng cho nên việc thu mua gặp khó khăn. Việc thu mua ở các tỉnh lân cận lại càng khó khăn hơn nên thiếu nguyên liệu trầm trọng cho sản xuất
 - Địa bàn đầu tư: Thị xã Hồng Lĩnh, với diện tích đất mượn của quân đội là 3.420m2
 - Nộp ngân sách: Chưa (theo ưu đãi đầu tư).
 Hiện nay đang tạm nghỉ vì không có nguyên liệu để sản xuất
Ngoài ra còn có 02 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Bộ quản lý đó là Chi nhánh công ty TNHH chăn nuôi C.P Việt Nam và Chi nhánh Công ty TNHH VEDAN Việt Nam (chưa có báo cáo cho SKH).

II- Đánh giá hiệu quả và kiến nghị:

Hầu hết các doanh nghiệp đầu tư vào Hà Tĩnh là nhỏ lẻ, thiếu vốn hoặc do địa phương có lợi thế, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động thiếu hiểu biết về luật pháp cũng như qui trình, thủ tục trong quá trình hoạt động, kể cả khi được hướng dẫn bằng văn bản cũng không chấp hành.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Tĩnh hiện tại so với các địa phương khác còn ít, các dự án còn nhỏ lẻ, vốn đầu tư ít, hiệu quả về kinh tế và xã hội thấp chưa tương ứng được với tiềm năng của địa phương.

download Download

Các tin Dự án FDI và ODA khác:

THÔNG BÁO VIỆC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TNHH XD, TM VÀ DV KIM SINH (25/11/2014)
Quy định chế độ báo cáo của doanh nghiệp FDI (10/11/2014)
Dự án FDI từ 100 triệu USD trở lên phải báo cáo tiến độ (24/6/2013)
Các dự án đầu tư nước ngoài ngoài Khu kinh tế (1/8/2011)
Dự án ODA đầu tư vào địa bàn Hà Tĩnh trên 1 tỷ USD (18/1/2010)
Các dự án đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Hà Tĩnh (4/5/2009)
Tình hình các Doanh nghiệp có vốn nước ngoài đang hoạt động tại Hà Tĩnh (1/4/2008)
Tình hình vận động và thực hiên các dự án ODA (1/4/2008)
Tra cứu doanh nghiệp
Danh bạ website Hà Tĩnh
Văn bản pháp quy
LIÊN KẾT
Sàn TMĐT Hà Tĩnh
Hệ thống I-OFFICE
CÔNG BÁO HÀ TĨNH
He thong van ban
Ban quản lý KKT tỉnh hà tĩnh
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 1603
Tất cả: 5575432
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 14 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.882.231 - Fax: 0393.856.750 - Email: sokehoach@hatinh.gov.vn